heroema_enm
enm_hero

Energetický management EMA+

Co není měřitelné,

není řiditelné

Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení

PŘEHLEDY

faktury, měsíční a roční spotřeby všech druhů energií, odečty z měřidel, ukazatelé energetické náročnosti

EVIDENCE OBJEKTŮ

Budovy, zařízení odběrná a poměrová místa, měřidla a jejich opakované činnosti, provozní knihy a dokumenty

ODEČTY

spotřeby a náklady za všechny druhy energií (EnPI, fakturované i vlastní odečty, energie u nájmů)

SMLOUVY A FAKTURY

připojení odběrných míst ke smlouvě, seznam dodavatelů, detailní přehledy faktur

ANALÝZY

detailní pohled na spotřeby energií a vývoj hodnot EnPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení, EnPI

KLIMATICKÁ DATA

správa klimatických oblastí a naměřených teplot, připojené budovy, topné dny a průměrné denní teploty 

Energetický portál

umožňuje rychlou a efektivní online správu a prezentaci dat o spotřebě a nákladech za energie ve formě jednoduchého a přehledného webového prostředí

Evidence smluv a faktur

a jejich rozúčtování dle různých kritérií,
hromadné importy

Zápis vlastních měření

na fakturačních a podružných měřidlech
a jejich automatické oceňování

Dálkový sběr dat

z měřidel, jejich přenos a následné 
zpracování a vyhodnocování

Notifikace

upozorňování na překročení maxim,
velikosti EnPI, událostí a incidentů

EnPI

výpočty ukazatelů energetické náročnosti z fakturací i vlastních odečtů

Jednoduché ovládání

pomocí dlaždic, interaktivních grafů
a hodnot na úvodní obrazovce

Mobilní aplikace

slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům

Správa měřidel

objektů a jejich obecných 
i technických parametrů

Odečty

rychle a spolehlivě pomocí sejmutí
čárového nebo QR kódu

Přehledy

spotřeb dle času, místa 
či druhu energie

Uživatelské účty

pro správu jen těch objektů, 
které daný pracovník potřebuje

Offline režim

pro pohodlné používání aplikace 
i v místech bez signálu

Notifikace

hlášení úkolů, změn, incidentů
a dalších důležitých informací