enmhero

Energetický management EMA+

Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení

Co není měřitelné,

není řiditelné

Energetický management EMA+

Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení

enmhero

Co není měřitelné,

není řiditelné

PŘEHLEDY

faktury, měsíční a roční spotřeby všech druhů energií, odečty z měřidel, ukazatelé energetické náročnosti

EVIDENCE OBJEKTŮ

budovy, zařízení odběrná a poměrová místa, měřidla a jejich opakované činnosti, provozní knihy a dokumenty

ODEČTY

spotřeby a náklady za všechny druhy energií (EnPI, fakturované i vlastní odečty, energie u nájmů)

SMLOUVY A FAKTURY

připojení odběrných míst ke smlouvě, seznam dodavatelů, detailní přehledy faktur

ANALÝZY

detailní pohled na spotřeby energií a vývoj hodnot EnPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení, EnPI

KLIMATICKÁ DATA

správa klimatických oblastí a naměřených teplot, připojené budovy, topné dny a průměrné denní teploty 

Portál EMA+

umožňuje rychlou a efektivní online správu a prezentaci dat o spotřebě a nákladech za energie ve formě jednoduchého a přehledného webového prostředí

Portál EMA+

umožňuje rychlou a efektivní online správu a prezentaci dat o spotřebě a nákladech za energie ve formě jednoduchého a přehledného webového prostředí

Mobilní aplikace

slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům

Mobilní aplikace

slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům

Správa měřidel

objektů a jejich obecných 
i technických parametrů

Odečty

rychle a spolehlivě pomocí sejmutí
čárového nebo QR kódu

Přehledy

spotřeb dle času, místa 
či druhu energie

Uživatelské účty

pro správu jen těch objektů, 
které daný pracovník potřebuje

Offline režim

pro pohodlné používání aplikace 
i v místech bez signálu

Notifikace

hlášení úkolů, změn, incidentů
a dalších důležitých informací

Správa měřidel

objektů a jejich obecných 
i technických parametrů

Odečty

rychle a spolehlivě pomocí sejmutí
čárového nebo QR kódu

Přehledy

spotřeb dle času, místa 
či druhu energie

Uživatelské účty

pro správu jen těch objektů, 
které daný pracovník potřebuje

Offline režim

pro pohodlné používání aplikace 
i v místech bez signálu

Notifikace

hlášení úkolů, změn, incidentů
a dalších důležitých informací

EMA+

EMA+ je komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení nemovitostí. Kromě energetického managementu nabízí v rámci jednoho systému tato další řešení:

EMA+

EMA+ je komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení nemovitostí. Kromě energetického managementu nabízí v rámci jednoho systému tato další řešení:

NÁJEMNÍ VZTAHY

evidence nájemníků a nájemních ploch,
smlouvy a dokumenty, poskytované služby,
předpisy nájmů, předpisy úhrad,
příprava vyúčtování atd.

FACILITY MANAGEMENT

pasport ploch a zařízení, výkresová dokumentace a mapy, opakované činnosti, kalendář, intuitivní helpdesk pro zadavatele a dispečink požadavků pro řešitele, dokumentace atd.

ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

evidence zařízení a technických míst, helpdesk, detailní pohled na náklady a vývoj hodnot KPI, meziroční hodnocení, plánovaná, prediktivní i operativní údržba, online komunikace

Obchodní kontakt

Ing. Oto Petr
tel: 587333608
mobil: 724 444 496 
e-mail: oto.petr(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz 

Obchodní kontakt

Ing. Oto Petr
tel: 587333608
mobil: 724 444 496 
e-mail: oto.petr(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz